Od roku 2007 sme certifikovanou Eko farmou

 

 

Sme hrdou súčasťou projektu s názvom:
Technológie na spracovanie mlieka

 

Hlavný cieľ:

Posilnenie konkurencieschopnosti podniku
zavádzaním výroby nových, ako aj tradičných výrobkov,
ktoré prispejú
k zvýšeniu  podielu domácej
produkcie s vyššou pridanou hodnotou.

Výsledok projektu:

Predmet projektu bol zameraný na nákup
technologických zariadení na spracovanie mlieka.
Projekt je spolufinancovaný
Európskym poľnohospodárskym fondom
pre rozvoj vidieka.
mpsr.sk
apa.sk

kde nás nájdeš

Roľnícke družstvo Pod Skalkou
Krásna Hôrka II/189
027 44 Tvrdošín
IČO 00694843
IČ DPH SK2020426331

kontakt

e-mail: info@rdpodskalkou.sk

tel. č.: 0905 779 036

Predseda družstva: 0905 181 510
Zootechnik: 0948 667 443
Mliekareň: 0948 765 480

sleduj novinky

RD Pod Skalkou

Krásna Hôrka II/189
027 44 Tvrdošín