JAZDECKÝ KLUB KRÁSNA HÔRKA

V areáli Družstva sa pod osobitným zameraním nachádza chov koní.

kde nás nájdeš

Roľnícke družstvo Pod Skalkou
Krásna Hôrka II/189
027 44 Tvrdošín
IČO 00694843
IČ DPH SK2020426331

kontakt

e-mail: rdpodskalkou@stonline.sk
tel. č.: 043/532 21 14
Predseda družstva: 0905 181 510
Zootechnik: 0907 856 476
Mliekareň: 0948 765 480

sleduj novinky

RD Pod Skalkou

Krásna Hôrka II/189
027 44 Tvrdošín