JAZDECKÝ KLUB KRÁSNA HÔRKA

V areáli Družstva sa pod osobitným zameraním nachádza chov koní.

kde nás nájdeš

Roľnícke družstvo Pod Skalkou
Krásna Hôrka II/189
027 44 Tvrdošín
IČO 00694843
IČ DPH SK2020426331

kontakt

e-mail: info@rdpodskalkou.sk

tel. č.: 0905 779 036

Predseda družstva: 0905 181 510
Zootechnik: 0948 667 443
Mliekareň: 0948 765 480

sleduj novinky

RD Pod Skalkou

Krásna Hôrka II/189
027 44 Tvrdošín